Dr sci med Sedlecki Katarina

Specijalista dečije i adolescentne ginekologije


Dr sci med Sedlecki Katarina

Specijalista dečije i adolescentne ginekologije

Dr Sedlecki Katarina je specijalista ginekolog. Rođena je i školovana u Beogradu. Prvo zaposlenje bilo joj je u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, koji je imao jedinu nacionalnu službu za dečiju i adolescentnu ginekologiju. Druge važne oblasti profesionalnog angažovanja su joj zaštita seksualnog i reproduktivnog zdravlja mladih (doktorirala iz te oblasti 1999. godine), kontracepcija i prevencija polno prenosivih infekcija.

Obavljala je dužnost načelnika Odeljenja za dečiju i adolescentnu ginekologiju, načelnika Centra za planiranje porodice, kao i savetnika u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije. Predavač je iz oblasti ginekologije za doktore na specijalizaciji iz pedijatrije na Medicinskom fakultetu i veoma aktivna u prevenciji seksualnog zlostavljanja dece.

Koordinator/član više državnih i regionalnih projekata koji su bili posvećeni prilagođavanju zdravstvene zaštite potrebama mladih, poboljšanju zdravstvene zaštite u oblasti planiranja porodice, izradi nacionalnih smernica za planiranje porodice, neplodnosti i potpomognutim reproduktivnim tehnologijama u Srbiji.

Autor je više od 100 naučnih radova objavljenih u stručnim časopisima, knjiga i poglavlja u knjigama/monografijama.

Član je nacionalnih i međunarodnih strukovnih udruženja, među kojima je i Evropsko udruženje za kontracepciju i reproduktivno zdravlje, u kome je bila generalni sekretar i član Komiteta za edukativne aktivnosti.