• Uho, grlo, nos: Antifašističke Borbe 21 a
 • Pedijatrija i interno: Antifašističke Borbe 23 ž
 • SRP

Dr Savić Marica

Specijalista kardiolog


Dr Savić Marica

Dr Savić Marica

Specijalista kardiolog

Dr Savić Marica je specijalista kardiologije sa višegodišnjim iskustvom u radu. Bavi se kliničkom kardilogijiom

Završila je Medicinski fakultet 1979. godine, a potom i specijalizaciju iz interne medicine na VMA 1988. Završila je subspecijalizaciju iz kardiologije na Medicinski fakultet Beograd 1996. godine

Radno iskistvo stekla je dugogodišnjim radom:

 • Od 1996. Klinika za kardiologiju VMA
 • 1992 - 1996. Interno odeljenje VMC Karaburma
 • 1988 - 1991. Interna bolnica B.Dubica
 • 1981 - 1984. Interna bolnica B.Dubica
 • 1979 - 1981. Dom Zdravlja Tuz

U svakodnevnom radu obavlja:

 • Pregled kardiologa
 • EKG
 • UZ pregled srca
 • 24 časovni holter monitoring EKG-a 
 • 24 časovni holter monitoring arterijskog pritiska