Dr Savić Marica

Specijalista kardiolog


Dr Savić Marica specijalista kardiolog

Dr Savić Marica

Specijalista kardiolog

Dr Savić Marica je specijalista kardiologije sa višegodišnjim iskustvom u radu. Bavi se kliničkom kardilogijiom

Završila je Medicinski fakultet 1979. godine, a potom i specijalizaciju iz interne medicine na VMA 1988. Završila je subspecijalizaciju iz kardiologije na Medicinski fakultet Beograd 1996. godine

Radno iskistvo stekla je dugogodišnjim radom:

  • Od 1996. Klinika za kardiologiju VMA
  • 1992 - 1996. Interno odeljenje VMC Karaburma
  • 1988 - 1991. Interna bolnica B.Dubica
  • 1981 - 1984. Interna bolnica B.Dubica
  • 1979 - 1981. Dom Zdravlja Tuz

U svakodnevnom radu obavlja:

  • Pregled kardiologa
  • EKG
  • UZ pregled srca
  • 24 časovni holter monitoring EKG-a 
  • 24 časovni holter monitoring arterijskog pritiska