Dr Nestorović Branka

Specijalista pedijatar


Dr Nestorović Branka

Dr Nestorović Branka

Specijalista pedijatar

Dr Nestorović Branka je specijalista pedijatar sa dugogodišnjim radnim iskustvom. Svoje profesionalno radno iskustvo stekla je radom u privatnim i državnim ustanovama.

Specijalizaciju pedijatrije je završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1994. godine. Takođe ima završenu i edukaciju iz "Ultrazvuka u pedijatrijskoj radiologiji" (što podrazumeva rad ultrazvuka kukova kod beba, ultrazvuk abdomena i CNS-a).

Radila je u Domu Zdravlja Dr Sima Milošević na Čukarici, prvobitno kao terenski lekar, potom lekar opšte medicine, a posle specijalizacije na predškolskom dispanzeru. Poslednjih pet godina njenog rada u Domu Zdravlja Dr Sima Milošević bila je načelnik svog odeljenja - dečijeg dispanzera u Žarkovu.

Godine 2009. se odlučuje da pređe u privatnu praksu i postaje član kolektiva Dr Žutić.

U našoj ustanovi kod doktorke možete obaviti sledeće:

  • pregled pedijatra specijaliste (zdrava i bolesna deca)
  • pregled u okviru praćenja razvoja deteta
  • sistematski pregled deteta
  • vakcinaciju
  • redovan ultrazvuk kukova kod beba