Dr Nestorović Branka

Specijalista pedijatar


Dr Nestorović Branka specijalista pedijatar

Dr Nestorović Branka

Specijalista pedijatar

Dr Nestorović Branka je specijalista pedijatar sa dugogodišnjim radnim iskustvom. Svoje profesionalno radno iskustvo stekla je radom u privatnim i državnim ustanovama.

Specijalizaciju pedijatrije je završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1994. godine. Takođe ima završenu i edukaciju iz "Ultrazvuka u pedijatrijskoj radiologiji" (što podrazumeva rad ultrazvuka kukova kod beba, ultrazvuk abdomena i CNS-a).

Radila je u Domu Zdravlja Dr Sima Milošević na Čukarici, prvobitno kao terenski lekar, potom lekar opšte medicine, a posle specijalizacije na predškolskom dispanzeru. Poslednjih pet godina njenog rada u Domu Zdravlja Dr Sima Milošević bila je načelnik svog odeljenja - dečijeg dispanzera u Žarkovu.

Godine 2009. se odlučuje da pređe u privatnu praksu i postaje član kolektiva Dr Žutić.

U našoj ustanovi kod doktorke možete obaviti sledeće:

  • pregled pedijatra specijaliste (zdrava i bolesna deca)
  • pregled u okviru praćenja razvoja deteta
  • sistematski pregled deteta
  • vakcinaciju
  • redovan ultrazvuk kukova kod beba