Dr Milošević Rajko

Specijalista hematolog


Dr Milošević Rajko

Dr Milošević Rajko

Specijalista hematolog

Prim dr sci med Milošević Rajko je specijalista interne medicine – hematolog.

Obrazovanje:

  • 1986. godine – diplomirao je na Medicinskom fakultetu.
  • 1995 godine – položio specijalistički ispit iz Interne medicine
  • 1997. godine – stekao akademsko zvanje magistra medicinskih nauka na
  • Medicinskom fakultetu u Beogradu, odbranom teme: “Kliničke odlike i histo-patološke osobine kostne srži kod obolelih od aplastične anemije”
  • 2007. godine – stekao Titulu Primarijusa medicinskih nauka
  • 2010. godine – Akademsko zvanje doktora medicinskih nauka stekao je na Medicinskom Fakultetu u Beogradu odbranom doktorske disertacije: Primarni nehočkinski limfomi slezine: kliničke odlike, histopatološko – imunofenotipske karakteristike i prognoza.

Autor je i koautor u preko 120 stručnih i naučnih radova objavljenih na Kongresima hematologa kako u domaćim tako i u stranim časopisima.

Stalno je zaposlen na Polikliničko-dijagnostičkom odeljenju - prijemna ambulanta, Klinike za hematologiju KC Srbije. Radio je kao lekar na određeno vreme na Institutu za kardiovaskularne bolesti KC Srbije i na Klinici za alergologiju i imunologiju KC Srbije.

U periodu od aprila 1996. godine do septembra 1999. godine radio je kao specijalista intenista/hematolog na odeljenju opšte intenzivne nege Urgentnog Centra