Dr Milica Radusinović

Specijalista pedijatar - gastroenterolog


Dr Milica Radusinović

Dr Milica Radusinović

Specijalista pedijatar - gastroenterolog

Spec. dr med. Milica Radusinović rođena je u Beogradu, gde je nakon završene Devete beogradske gimnazije kao nosilac diplome „Vuk Karadžić“, upisala Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Diplomirala je sa prosečnom ocenom 9,63.

Na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj je zaposlena od 2014.godine na odeljenju gastroenterologije i hepatologije. Specijalistički ispit iz pedijatrije je položila u januaru 2019.godine odličnom ocenom. Edukovala se u Lionu, Francuska (Hôpital Femme Mère Enfant) iz oblasti enteralne i parenteralne nutricije kod dece.

U periodu od oktobra 2019. do aprila 2020.godine usavršavala se i stekla sertifikat iz oblasti gastrointestinalne endoskopije na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Od oktobra 2020.godine je na subspecijalizaciji iz gastroenterohepatologije. Usmeni ispit iz uže specijalizacije položila je u julu 2022.godine.

U svakodnevnom kliničkom radu kao spec.pedijatrije na odeljenju gastroenterologije, hepatologije i endoskopije u Univerzitetskoj dečjoj klinici Tiršova obavlja:

– Specijalističke preglede
– Ezofagogastroduodenoskopiju i kolonoskopiju
– Perkutanu biopsiju jetre

Koautor je više radova iz oblasti pedijatrijske gastroenterologije publikovanih u časopisima indeksiranim u Science Citation Index (SCI).

Kontinuirano se edukuje na brojnim kongresima i stručnim sastancima u zemlji i inostranstvu.