• Uho, grlo, nos: Antifašističke Borbe 21 a
  • Pedijatrija i interno: Antifašističke Borbe 23 ž
  • SRP

Dr Leković Ljiljana

Specijalista pedijatar


Dr Leković Ljiljana

Dr Leković Ljiljana

Specijalista pedijatar

Dr Leković Ljiljana je specijalista pedijatar sa dugogodišnjim radnim iskustvom. Svoje višegodišnje profesionalno radno iskustvo stekla je radom u privatnim i državnim ustanovama.

Specijalizaciju pedijatrije je završila na Univerzitetskoj Dečijoj Klinici Medicinskog Fakulteta u Beogradu 1994. godine. Ima završenu edukaciju iz "Ultrazvuka u pedijatrijskoj radiologiji" i radi ultrazvučni pregled kukova u okviru preventivnih sistematskih pregleda u prvoj godini života.

Autor je brojnih stručnih radova, poslednji je prezentovan na svetskom kongresu 2011. sa temom "Skrining na razvojni poremećaj kuka - iskustva sa ovih prostora u radu iz ambulante". Aktivno prati novine u pedijatriskoj praksi na domaćim i stranim kongresima. Radni staž provela je u radu sa decom kako u ambulanti tako i na terenu.

Sa završenim tečajem iz pedijatrije na "Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta" započela je lekarsku karijeru u školskom dispanzeru Doma Zdravlja "Sopot", potom u Domu zdravlja "Novi Beograd", a potom je 7 godina provela razvijajući pedijatrijsku sluzbu Doma zdravlja "Dr Ristić".

Od 2013. godine je član kolektiva Dr Žutić.

U našoj ustanovi kod doktorke možete obaviti sledeće:

  • pregled pedijatra specijaliste (zdrava i bolesna deca)
  • pregled u okviru praćenja razvoja deteta
  • sistematski pregled deteta
  • vakcinaciju
  • redovan ultrazvuk kukova kod beba