Dr Leković Ljiljana

Specijalista pedijatar


Dr Leković Ljiljana

Dr Leković Ljiljana

Specijalista pedijatar

Dr Leković Ljiljana je specijalista pedijatar sa dugogodišnjim radnim iskustvom. Svoje višegodišnje profesionalno radno iskustvo stekla je radom u privatnim i državnim ustanovama.

Specijalizaciju pedijatrije je završila na Univerzitetskoj Dečijoj Klinici Medicinskog Fakulteta u Beogradu 1994. godine. Ima završenu edukaciju iz "Ultrazvuka u pedijatrijskoj radiologiji" i radi ultrazvučni pregled kukova u okviru preventivnih sistematskih pregleda u prvoj godini života.

Autor je brojnih stručnih radova, poslednji je prezentovan na svetskom kongresu 2011. sa temom "Skrining na razvojni poremećaj kuka - iskustva sa ovih prostora u radu iz ambulante". Aktivno prati novine u pedijatriskoj praksi na domaćim i stranim kongresima. Radni staž provela je u radu sa decom kako u ambulanti tako i na terenu.

Sa završenim tečajem iz pedijatrije na "Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta" započela je lekarsku karijeru u školskom dispanzeru Doma Zdravlja "Sopot", potom u Domu zdravlja "Novi Beograd", a potom je 7 godina provela razvijajući pedijatrijsku sluzbu Doma zdravlja "Dr Ristić".

Od 2013. godine je član kolektiva Dr Žutić.

U našoj ustanovi kod doktorke možete obaviti sledeće:

  • pregled pedijatra specijaliste (zdrava i bolesna deca)
  • pregled u okviru praćenja razvoja deteta
  • sistematski pregled deteta
  • vakcinaciju
  • redovan ultrazvuk kukova kod beba