Dr Košević Dragana

Specijalista kardiolog


Dr Košević Dragana

Specijalista kardiolog

Dr Košević Dragana je specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog. Svoje bogato višegodišnje iskustvo je stekla radom u državnom i privatnom sektoru, i stručnim usavršavanjem u Engleskoj, Nemačkoj, Americi i Češkoj.

Posebno je edukovana u oblasti odabira i pripreme pacijenata za transplantaciju srca. Bavi se i najsavremenijom metodom lečenja srčane slabosti.

Kao autor ili koautor potpisuje brojne objavljene naučne radove. Član je nekoliko istaknutih udruženja lekara, domaćih i međunarodnih - Srpsko kardiološko udruženje, Evropsko kardiološko udruženje, Evropsko udruženje za ehokardiografiju, Evropsko udruženje za srčanu insuficijenciju, Nemačka kompetentna mreža za srčanu Insuficijenciju (CNHF).

Obrazovanje je stekla na Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu gde je 1995. godine završila osnovne studije, 2014.godine Magistraturu a 2017. godine Doktorske studije.

Od 1997. godine je zaposlena kao internista na Klinici za kardiohirurgiju, odelјenje postoperativne nege na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje.