Dr Ivana Stepanović

Specijalista pedijatar


Dr Ivana Stepanović

Dr Ivana Stepanović

Specijalista pedijatar

Dr Stepanović Ivana je specijalista pedijatar sa dugogodišnjim radnim iskustvom. Svoje profesionalno radno iskustvo stekla je radom u privatnim i državnim ustanovama.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1995. godine a specijalizaciju pedijatrije je završila 2007. godine takođe na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Radno iskustvo:

  • 1996. godine - obavezan lekarski staž na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr. Vukan Čupić"
  • 1997. do 2001. – radila je kao lekar u dispanzeru za zdravstvenu zaštitu odraslih, Dom zdravlja " Zemun" - (rad u ambulanti i na terenu, hitna služba)
  • 2002. do 2006. - specijalistički staž iz pedijatrije na Univerzitetskoj dečijoj klinici
  • 2007 - 2012. - Dom zdravlja" Zemun" - dispanzer za zdravstvenu zaštitu dece i omladine
  • od 2012. do januara 2021. - Dom zdravlja " Jedro" - lekar specijalista pedijatrije

Od februara 2021. godine postaje član kolektiva Dr Žutić.

U našoj ustanovi kod doktorke možete obaviti sledeće:

  • pregled pedijatra specijaliste (zdrava i bolesna deca)
  • pregled u okviru praćenja razvoja deteta
  • sistematski pregled deteta
  • vakcinaciju