Dr Ivana Stepanović

Specijalista pedijatar


Dr Ivana Stepanović specijalista pedijatar

Dr Ivana Stepanović

Specijalista pedijatar

Dr Stepanović Ivana je specijalista pedijatar sa dugogodišnjim radnim iskustvom. Svoje profesionalno radno iskustvo stekla je radom u privatnim i državnim ustanovama.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1995. godine a specijalizaciju pedijatrije je završila 2007. godine takođe na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Radno iskustvo:

  • 1996. godine - obavezan lekarski staž na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta "Dr. Vukan Čupić"
  • 1997. do 2001. – radila je kao lekar u dispanzeru za zdravstvenu zaštitu odraslih, Dom zdravlja " Zemun" - (rad u ambulanti i na terenu, hitna služba)
  • 2002. do 2006. - specijalistički staž iz pedijatrije na Univerzitetskoj dečijoj klinici
  • 2007 - 2012. - Dom zdravlja" Zemun" - dispanzer za zdravstvenu zaštitu dece i omladine
  • od 2012. do januara 2021. - Dom zdravlja " Jedro" - lekar specijalista pedijatrije

Od februara 2021. godine postaje član kolektiva Dr Žutić.

U našoj ustanovi kod doktorke možete obaviti sledeće:

  • pregled pedijatra specijaliste (zdrava i bolesna deca)
  • pregled u okviru praćenja razvoja deteta
  • sistematski pregled deteta
  • vakcinaciju