Dr Gaćeša Dejan

Specijalista otorinolaringolog


Dr Gaćeša Dejan

Dr Gaćeša Dejan

Specijalista otorinolaringolog

Dr Dejan Gaćeša je specijalista otorinolaringologije sa dugogodišnjim radnim iskustvom. Svoje profesionalno radno iskustvo stekao je radom u privatnim i državnim ustanovama.

Rođen je 1972. godine. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu a specijalizaciju iz otorinolaringologije je obavio na "Vojno Medicinskoj Akademiji" (VMA) u Beogradu.

Posebna oblast njegovog interesovanja je Audiologija sa neurootologijom (ispitivanje prifernog centra za sluh i perifernog centra za ravnotežu)

Posle obavljenog staža na VMA prelazi da radi u Dom Zdravlja Dr Ristić.

Od 2007. postaje član kolektiva Dr Žutić.

U našoj ustanovi kod doktora možete obaviti sledeće:

  • pregled orl specijaliste
  • timpanometriju
  • ispiranje ušiju
  • pregled pod mikroskopom
  • endoskopski pregled
  • audiometriju
  • ispitivanje centra za ravnotežu - Vestibulometrija