Dr Gaćeša Dejan

Specijalista otorinolaringolog


Dr Gaćeša Dejan specijalista otorinolaringolog

Dr Gaćeša Dejan

Specijalista otorinolaringolog

Dr Dejan Gaćeša je specijalista otorinolaringologije sa dugogodišnjim radnim iskustvom. Svoje profesionalno radno iskustvo stekao je radom u privatnim i državnim ustanovama.

Rođen je 1972. godine. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu a specijalizaciju iz otorinolaringologije je obavio na "Vojno Medicinskoj Akademiji" (VMA) u Beogradu.

Posebna oblast njegovog interesovanja je Audiologija sa neurootologijom (ispitivanje perifernog centra za sluh i perifernog centra za ravnotežu)

Posle obavljenog staža na VMA prelazi da radi u Dom Zdravlja Dr Ristić.

Od 2007. postaje član kolektiva Dr Žutić.

U našoj ustanovi kod doktora možete obaviti sledeće:

  • pregled orl specijaliste
  • timpanometriju
  • ispiranje ušiju
  • pregled pod mikroskopom
  • endoskopski pregled
  • audiometriju
  • ispitivanje centra za ravnotežu - Vestibulometrija