Dr Đukanović Milana

Specijalista ginekologije i akušerstva


Dr Đukanović Milana

Dr Đukanović Milana

Specijalista ginekologije i akušerstva

Dr Đukanović Milana je lekar specijalista ginekologije i akušerstva. Svoje višedecenijsko profesionalno radno iskustvo stekla je radom u privatnim i državnim ustanovama.

Obrazovanje:

  • 1991 - Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu
  • 2000 - Položila specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva

Radno Iskustvo:

  • 1992 - 2010 - Dom zdravlja "Novi Beograd"
  • 1996 - 2000 - Specijalizant ginekologije u GAK "Narodni Front"
  • 2010 - Načelnik službe za ginekologiju Dom zdravlja "Novi Beograd"
  • 2010 - 2020 – MEDIGROUP Dom zdravlja „Jedro“

Dodatna usavršavanja:

  • Završila je Nacionalnu školu ultrazvuka
  • Usavršavanje u oblastima patologije cerviksa, vagine, vulve, kolposkopije i u ranom ultrazvučnom skriningu kongenitalnih anomalija
  • Usavršavala se u oblasti citologije i stekla zvanje citolog, kao i u ranom utrazvučnom skriningu genitalnih anomalija

Učestvovala je na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima, simpozijumima i stručnim sastancima.
Član je SUGO, Fetal medical foundation (Udruženje fetalne medicine) u Londonu i Evropskog udruženja za kontracepciju i reproduktivno zdravlje (ESCRH)

Od oktobra 2020. godine je član kolektiva Dr Žutić.