Doc dr Spasojević-Dimitrijeva Brankica

Specijalista dečiji nefrolog


Doc dr Spasojević-Dimitrijeva Brankica

Specijalista dečiji nefrolog

Dr Spasojević-Dimitrijeva Brankica je specijalista pedijatrije, uže specijalnosti iz nefrologije, sa radnim iskustvom dužim od 15 godina. Svoje iskustvo stekla je radom u državnim i privatnim ustanovama.

Svoje lekarsko interesovanje usmerila je na oblast dečije nefrologije, posebno na urinarne infekcije, akutne i hronične bubrežne insuficijencije i transplantaciju bubrega.

Nakon završene specijalizacije, usavršavala se mesec dana u Torinu u oblasti transplatacije bubrega. Aktivno posećuje domaće i međunarodne kongrese. Autor je 31 naučnog rada, a koautor u važnoj međunarodnoj publikaciji iz 2013. godine.

Od 2011. godina izabrana je za mesto kliničkog asistenta na katedri Pedijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistrirala je na temu "Ožiljne promene na bubrezima kod dece sa urinarnim infekcijama".

Trenutno radi na odeljenju nefrologije u službi hemodijalize i transplatacije na Univerzitetskoj dečijoj klinici Tiršova u Beogradu.

Obrazovanje:

  • do 1995 - Osnovne studije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • do 2003 – Specijalizacija, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • do 2008 - Magisterijum iz nefrologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • do 2011 Subspecijalizacija iz nefrologije.