Balvanliev Maja

Logoped


Balvanliev Maja logoped

Balvanliev Maja

Logoped

Balvanilev Maja je diplomirani defektolog logoped. Rođena je u Sremskoj Mitrovici, gde je završila osnovnu i srednju školu. Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu završila je 2006. godine.

Pripravnički staž obavila je u Domu Zdravlja „Dr. Milutin Ivković“ – Palilula, Beograd i Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof dr Cvetko Brajović“ u Beogradu. Stručni ispit je položila 2007. godine.

Radila je u Domu Zdravlja „Ruma“ u Rumi. U periodu od 2010. do 2018. godine kao stručni saradnik u Domu Zdravlja „Dr Ristić“ – MediGroup u Beogradu.

Trenutno je zaposlena u OŠ „Boško Buha“ na mestu logopeda u timu za stručnu podršku redovnim školama (od februara 2012. godine).

Ispit za licencu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja položila je 2019. godine. Član je Društva defektologa Srbije a od 2019. godine je i stalni član Interresorne komisije Zvezdara.