Ass. dr sci med Aleksandra Đoković

Specijalista kardiolog


Ass. dr sci med Aleksandra Đoković

Ass. dr sci med Aleksandra Đoković

Specijalista kardiolog

Asist dr sci med Aleksandra Đoković je subspecijalista kardiologije sa višedecenijskim iskustvom. Zaposlena je u KBC "Bežanijska Kosa". Tokom svog dosadašnjeg rada bavi se invazivnom i neinvazivnom dijagnostikom i lečenjem bolesnika iz oblasti kardiologije, prevashodno akutnog koronarnog sindroma.

Kao interventni kardiolog učestvuje u lečenju bolesnika sa akutnim infarktom miokarda metodom primarne perkutane koronarne intervencije.

Osim zbrinjavanja pacijenata sa koronarnom bolešću u Sali za kateterizacije srca perkutanim koronarnim intervencijama uz primenu intravaskularnog imidžinga, posvetila se sveobuhvatnom ambulantnom kardiološkom praćenju pacijenata sa sistemskim autoimunim oboljenjima, prevashodno pacijenata sa antifosfolipidnim sindromom i sistemskim eritemskim lupusom. Kroz višegodišnje iskustvo u radu sa ovim pacijentima, ukazala na neophodnost aktivnog učešća kardiologa u lečenju i praćenju ovih bolesnika, od trenutka postavljanja dijagnoze. Uvođenjem dijagnostičkih algoritama za procenu zahvaćenosti kardiovaskularnog sistema, ukazala je na vrednost rane dijagnoze te prevencije kardiovaskualrnih oboljenja u ovoj populaciji bolesnika.