• Uho, grlo, nos: Antifašističke Borbe 21 a
  • Pedijatrija i interno: Antifašističke Borbe 23 ž
  • SRP

Pregledi i dijagnostika


Kod nas možete obaviti različite preglede i dijagnostičke procedure.

ORL pregled 3,700.00 RSD
Kontrolni ORL pregled 2,300.00 RSD
Pregled sa audiometrijom 4,600.00 RSD
Pregled sa audiometrijom i timpanometrijom 4,600.00 RSD
Kontorlni pregled sa audiometrijom 3,500.00 RSD
Vestibulometrija (kalorijski test) sa pregledom 6,700.00 RSD
Porodični pregled (dolazak dvoje ili više pacijenata zajedno) 2,900.00 RSD
Pregled 1+1 (Kada ORL lekar upućuje na dodatni pregled pedijatra) 2,400.00 RSD
ORL pregled (konsultant) 4,500.00 RSD
Kontrolni ORL pregled (konsultant) 3,500.00 RSD
Pregled sa audiometrijom (konsultant) 5,000.00 RSD
Kontorlni pregled sa audiometrijom (konsultant) 4,000.00 RSD
Porodični pregled (konsultant) (dolazak dvoje ili više pacijenata zajedno) 4,000.00 RSD
ORL pregled pod operacionim mikroskopom 6,500.00 RSD
Fleksibilna nazofaringolaringoskopija sa ORL pregledom 7,000.00 RSD
Endoskopija nosa i epifarinksa sa ORL pregledom (rigidni endoskop) 7,000.00 RSD
Fleksibilna nazofaringolaringoskopija sa ORL pregledom (konsultant) 8,000.00 RSD
Endoskopija nosa i epifarinksa sa ORL pregledom (rigidni endoskop) (konsultant) 8,000.00 RSD
Pregled + incizija peritonzilarnog apcesa 7,000.00 RSD
Presecanje frenuluma u lokalnoj anesteziji 7,000.00 RSD
Presecanje frenuluma u lokalnoj anesteziji (konsultant) 8,000.00 RSD
Zaustavljanje krvarenja-prednja tamponada + pregled 4,500.00 RSD
Zaustavljanje krvarenja-zadnja tamponada + pregled 6,300.00 RSD
Pretzovanje 1,500.00 RSD
Alergološka ispitivanja 2,400.00 RSD
Bris za laboratoriju 450.00 RSD
Pregled specijaliste pedijatra 3,700.00 RSD
Kontrolni pregled pedijatra 2,300.00 RSD
Porodični pregled pedijatra (dolazak dvoje ili više pacijenata zajedno) 2,900.00 RSD
Pregled pedijatra sa ultrazvukom kukova (Kada oba pregleda radi jedan stalno zaposleni lekar) 5,800.00 RSD
Pregled zdravog deteta za potvrdu (pred povratak u vrtić, školu ili odlazak na ekskurziju) 1,500.00 RSD
Porodični pregled zdravog deteta (dvoje ili više dece iz iste porodice na pregledu pred povratak u vrtić, školu ili odlazak na ekskurziju) 1,000.00 RSD
Pregled 1+1 (Kada pedijatar upućuje na dodatni pregled ORL lekara) 2,400.00 RSD
Pregled konsultanta specijaliste 4,300.00 RSD
Kontrolni pregled konsultanta specijaliste (do 15 dana posle prvog pregleda) 3,300.00 RSD
Porodični pregled konsultanta specijaliste (dolazak dvoje ili više pacijenata zajedno) 3,800.00 RSD
Pregled profesora 5,000.00 RSD
Kontrolni pregled profesora (do 15 dana posle prvog pregleda) 3,500.00 RSD
Porodični pregled profesora (dolazak dvoje ili više pacijenata zajedno) 4,500.00 RSD
Pregled neonatologa Dr Ignjatović Miodrag 5,000.00 RSD
Kontorlni pregled neonatologa Dr Ignjatović Miodrag 3,500.00 RSD
Pregled somatopeda 5,000.00 RSD
Pregled logopeda 4,300.00 RSD
Pregled logopeda - profesora 5,000.00 RSD
Logopedski tretman - 30 minuta 2,700.00 RSD
Logopedski tretman - 45 minuta 3,200.00 RSD
Logopedski tretman - profesora 5,000.00 RSD
Kardiološki komplet kod dece (pregled kardiologa+EKG+ultrazvuk srca) 8,200.00 RSD
EKG kod dece 500.00 RSD
Pregled + UZ (kod istog lekara) 6,500.00 RSD
Kontrolni pregled + UZ (kod istog lekara) 5,500.00 RSD
Ultrazvuk (kukova) (stalno zaposleni lekar) 3,700.00 RSD
Ultrazvuk (kukova, abdomena, urotrakta, testisa, mekih tkiva, vrata, štitne žlezde, ultrazvuk dojki kod dece, zgloba...) (specijalista ili profesor) 4,300.00 RSD
Ultrazvuk CNS a 5,000.00 RSD
Pregled psihologa deteta uzrasta do IV razreda osnovne škole (Pregled + potrebna testiranja u trajanju od 1h) 4,800.00 RSD
Pregled psihologa deteta uzrasta do 4 raz OŠ sa jednim ili dva testa  4,000.00 RSD
Pregled psihologa deteta uzrasta od IV razreda osnovne škole (adolescenta) (Pregled + potrebna testiranja u trajanju od  1h 30 min) 6,000.00 RSD
Savetovanje sa psihologom (deca i adolescenti) (Razgovor sa psihologom u trajanju od 45 min) 3,000.00 RSD
Kontrola psihologa (u roku od 14 dana od prvog pregleda) 2,500.00 RSD
Spirometrija 1,500.00 RSD
Kožne probe na inhalacione alergene 2,400.00 RSD
Kožne probe na nutritivne alergene 2,400.00 RSD
Obrada pupka 1,000.00 RSD
Davanje vakcine 1,550.00 RSD
Klizma 2,000.00 RSD
Pregled specijaliste 3,700.00 RSD
Kontrolni pregled specijaliste 2,300.00 RSD
Porodični pregled (dolazak dvoje ili više pacijenata zajedno) 2,900.00 RSD
Pregled interniste - utorkom i četvrtkom 3,700.00 RSD Akcija: 2,300.00 RSD
EKG 500.00 RSD
Spirometrija 1,500.00 RSD
Sistematski pregled (pregled internista+EKG+spirometrija+osnovna laboratroja (kks, se, secer, gvožđe,holesterol, trigliceridi, AST, ALT, urea, kreatinin, urin) 6,500.00 RSD
Prosireni sistematski pregled (pregled internista+EKG+UZ abdomena+spirometrija+osnovna laboratroja (kks, se, secer, gvožđe,holesterol, trigliceridi, AST, ALT, urea, kreatinin, urin) 9,500.00 RSD
Pregled specijaliste endokrinologa 3,700.00 RSD
Kontrolni pregled specijaliste endokrinologa 2,300.00 RSD
Porodični pregled endokrinologa (dolazak dvoje ili više pacijenata zajedno) 2,900.00 RSD
Pregled endokrinologa - utorkom i četvrtkom 3,700.00 RSD Akcija: 2,300.00 RSD
Pregled + UZ štitne žlezde (endokrinolog) 5,500.00 RSD
Kontrolni pregled + UZ štitne žlezde (endokrinolog) 4,500.00 RSD
Ultrazvuk štitne žlezde (endokrinolog) 3,700.00 RSD
Pregled specijaliste – Prof Dr Šumarac-Dumanović Mirjana 5,500.00 RSD
Pregled specijaliste + UZ - Prof Dr Šumarac - Dumanović Mirjana 7,300.00 RSD
Pregled specijaliste konsultanta 4,300.00 RSD
Kontrolni pregled specijaliste konsultanta (do 15 dana nakon prvog pregleda) 3,300.00 RSD
Porodični pregled specijaliste konsultanta (dolazak dvoje ili više pacijenata zajedno) 3,800.00 RSD
Pregled profesora 5,000.00 RSD
Kontrolni pregled profesora (do 15 dana nakon prvog pregleda) 3,500.00 RSD
Kardiološki komplet - odrasli (pregled + ultrazvuk srca + EKG) 7,200.00 RSD
Ultrazvuk srca 4,500.00 RSD
Holter EKG (24h) 5,500.00 RSD
Holter TA (24h) 4,500.00 RSD
EKG 500.00 RSD
Pregled specijaliste konsultanta 4,300.00 RSD
Kontrolni pregled specijaliste konsultanta (do 15 dana nakon prvog pregleda) 3,300.00 RSD
Porodični pregled specijaliste konsultanta (dolazak dvoje ili više pacijenata zajedno) 3,800.00 RSD
Pregled + UZ abdomena (gastroenterologa) 6,500.00 RSD
Kontrolni pregled + UZ abdomena (gastroenterologa) 5,500.00 RSD
Gastroskopija bez anestezije 10,500.00 RSD
Gastroskopija u opštoj anesteziji 15,500.00 RSD
Kolonoskopija bez anestezije 15,000.00 RSD
Kolonoskopija u opštoj anesteziji 20,000.00 RSD
Gastroskopija i kolonoskopija u opštoj anesteziji 30,500.00 RSD
Patohistologija uzorka 3,000.00 RSD
Pregled specijaliste konsultanta 4,300.00 RSD
Kontrolni pregled specijaliste konsultanta (do 15 dana nakon prvog pregleda) 3,300.00 RSD
Porodični pregled specijaliste konsultanta (dolazak dvoje ili više pacijenata zajedno) 3,800.00 RSD
Spirometrija 1,500.00 RSD
Kožne probe na inhalacione alergne 2,400.00 RSD
Pregled specijaliste – Prof Dr Stojanović Ljudmila 5,000.00 RSD
Infilitrirajuci diprofos (Prof Dr Ljudima Stojanovic) 1,600.00 RSD
Intraartikularna injekcija (Prof Dr Ljudima Stojanovic) 1,600.00 RSD
Pregled specijaliste konsultanta 4,300.00 RSD
Kontrolni pregled specijaliste konsultanta (do 15 dana nakon prvog pregleda) 3,300.00 RSD
Porodični pregled specijaliste konsultanta (dolazak dvoje ili više pacijenata zajedno) 3,800.00 RSD
Pregled specijaliste konsultanta 4,300.00 RSD
Kontrolni pregled specijaliste konsultanta (do 15 dana nakon prvog pregleda) 3,300.00 RSD
Porodični pregled specijaliste konsultanta (dolazak dvoje ili više pacijenata zajedno) 3,800.00 RSD
Kožne probe na inhalacione alergne 2,400.00 RSD
Kožne probe na nutritivne alergene 2,400.00 RSD
Spirometrija 1,500.00 RSD
Kućna poseta (N. Beograd) 6,000.00 RSD
Kućna poseta - ostali delovi grada 8,000.00 RSD
Kućna poseta - prigradska naselja 10,000.00 RSD
Davanje i.m. injekcije 500.00 RSD
Davanj i.v injekcije 800.00 RSD
Davanje injekcije longacefa 1gr 1,200.00 RSD
Davanje injekcije longacefa 2gr 1,700.00 RSD
Davanje injekcije longacefa (pacijent donosi lek) 700.00 RSD
Infuzija kod dece 2,500.00 RSD
Infuzija kod dece duže od 1h 3,500.00 RSD
Infuzija kod odraslih 2,000.00 RSD
Infuzija kod odraslih duže od 1h 3,000.00 RSD
Inhalacija 700.00 RSD
Inhalacija pulmicort 1,000.00 RSD
Izlazak medcinske sestre na teren 1,000.00 RSD
Malo previjanje 600.00 RSD
Srednje previjanje 1,200.00 RSD
Veliko previjanje 1,800.00 RSD
Intervencija – mala (cena ide kao dodatak na pregled ukoliko se radi intervencija) 600.00 RSD
Intervencija – srednja 6,000.00 RSD
Intervencija – velika 12,000.00 RSD
Uklanjanje mladeža i promena na koži (plastični hirurg) 1 mladež 36,000.00 RSD
Uklanjanje mladeža i promena na koži (plastični hirurg) 2 mladež 54,000.00 RSD
Uklanjanje ateroma- manji od 2 cm 9,500.00 RSD
Uklanjanje ateroma- preko 2 cm 26,000.00 RSD
Uklanjanje ateroma na licu (plastični hirurg) 26,000.00 RSD
Cena za uklanjanje promena na koži i nespecifičnih intervencija se određuje prilikom pregleda (Cena na upit) -
Hisopatologija (po uzorku) 3,000.00 RSD

Opcije plaćanja

Naše usluge je moguće plaćati u gotovini ili pomoću platnih kartica VISA, MASTERCARD, MAESTRO, DINACARD ili AMERICAN EXPRESS.

Takođe imamo sklopljene ugovore sa osiguravajućim kućama GENERALI, UNIQA, WIENER, TRIGLAV, DUNAV, DDOR, GBG i CIGNA.


Plaćanje na rate kreditnim karticama Banca Intesa

Dana 23.08.2019. doneta je odluka da se omogući plaćanje na rate za korisnike Banca Intesa kreditnih kartica po šemi naznačenoj u donjoj tabeli.

Vrednost (RSD) Moguć broj rata
Do 15.000,00 /
15.000,00 - 30.000,00 Do 4 rate
30.000,00 - 50.000,00 Do 8 rate
Preko 50.000,00 Do 12 rata

NAPOMENA:

Iznos od tačno 15.000,00 RSD može ići na najviše 4 rate,

iznos od tačno 30.000,00 RSD može ići na najviše 8 rata,

iznos od tačno 50.000,00 RSD može ići na najviše 12 rata