Psihoterapijska metoda - reedukacija psihomotorike


Reedukacija psihomotorike je vrsta psihoterapijskog metoda koji se uspešno primenjuje u dečijoj psihijatriji, psihologiji, pedagogiji i defektologiji u cilju prevencije, dijagnostike, stimulacije i rehabilitacije poteškoća i poremećaja razvojnog doba. Reedukativni postupak se vrši pokretima koji se opisuju rečima i čiji se učinak prepoznaje. Psihoterapija se obavlja igrom, crtežom i govorom, kao sredstvima uz pomoć kojih se deluje na ličnost i preko kojih ona stupa u komunikaciju sa terapeutom.

Relaksacija je metod lečenja i rehabilitacije koji se sastoji u voljnom opuštanju delova tela, kao i tela u celini, a u svrhu povoljnog delovanja na psihičke strukture i funkcije ličnosti.

Ove terapijske metode su vrlo korisne kao način podsticanja razvoja kod dece koja nemaju problem, ali se razvijaju pod određenim rizikom (prevremeno rođena deca, deca koja u porodici već imaju brata ili sestru sa nekom smetnjom u razvoju).

Dete je potrebno dovesti na pregled defektologu-reedukatoru psihomotorike ukoliko:

 • ne uspostavlja adekvatan odnos sa okolinom (ne odaziva se na ime, neusmereno je i deluje odsutno, uglavnom se fokusira na jedan predmet i ne proširuje igru, ne dozvoljava da mu drugi remeti igru koja je stereotipna i oskudna, ukoliko mu je nešto potrebno uhvati za ruku prisutnu osobu i vuče je do željenog predmeta, u prostoru je ili vrlo živahan, leprša i maše rukama, pocupkuje, ili se zavlači u neki ćošak i tajno se bavi sobom ili predmetom bez vokalizacije i kontakta sa drugima)
 • počinje da gubi sposobnosti i interesovanja koje je posedovalo u vidu ostvarivanja kontakta s vršnjacima ili sa odraslima, u govoru, počinje da se osamljuje, postaje razdražljivo
 • ima visoku strepnju prilikom odvajanja od majke
 • ima strahove koji mogu otežavati njegovo funkcionisanje i ometati saznajni proces
 • ima poteškoće u učenju (čitanje, pisanje, računanje, razumevanje pročitanog, pamćenje, vremenska i prostorna orijentacija)
 • ima probleme sa ponašanjem (agresivno, bez jasnog uvida u svoj problem, teško prihvata pravila, menja naglo raspoloženja)
 • sporo reaguje ili ne reaguje, ćutljivo je i priča tiho, naloge izvršava oklevajući, kao da nije dobro razumelo, pa mu treba više vremena
 • ima problem sa pažnjom, nestrpljivo je i uvek bi da bude kako ono želi
 • ima nevoljne pokrete - tikove
 • ima problem sa govorom - mucanjem
 • motorički je spretno, ali osećajno lako povredljivo, često se duri i ljuti, plače
 • ima problem sa noćnim mokrenjem, a isključen je fiziološki razlog.

Nakon obavljenog pregleda defektolog daje stručni savet i, ukoliko je potrebno, predlaže vrstu i dinamiku tretmana.

Takođe je moguće zakazati i savetodavne razgovore sa terapeutom u cilju što uspešnijeg i zdravijeg roditeljstva.

 

 

Sadržaj na našem sajtu je opšte informativnog karaktera i ne predstavlja zamenu za savet i pregled lekara. Ukoliko planirate primenu informacija dobijenih na našem sajtu potrebno je prethodno posavetovati se sa lekarom.

Kod nas se ovom metodom bavi defektolog Ana Vignjević

Cene pregleda i tretmana

Cena
Pregled defektologa - reedukatora 6,700.00 RSD
Reedukativni tretman 30 min 4,300.00 RSD
Reedukativni tretman 45 min 4,800.00 RSD