Operacija krive nosne pregrade

Smetnje kod disanja mogu biti prouzrokovane običnom kijavicom koja prođe za par dana, međutim dugotrajno otežano disanje na nos, pojačana sekrecija iz nosa, eventualno neki suvi nadražajni kašalj nam ukazuju da može postojati neki problem u samom nosu.


Koji su uzroci otežanog disanja?

Smetnje kod disanja mogu biti prouzrokovane običnom kijavicom koja prođe za par dana, međutim dugotrajno otežano disanje na nos, pojačana sekrecija iz nosa, eventualno neki suvi nadražajni kašalj nam ukazuju da može postojati neki problem u samom nosu. Postoji par razloga koji mogu biti uzročnik za ovo:

  • Kriva nosna pregrada (Devijacija nosa)
  • Polipoza u nosu
  • Alergijski i vazomotorni rhinit

Šta je kriva nosna pregrda odnosno devijacija nosa?

Sam nos je sa nosnom pregradom podeljen na dva dela, ukoliko je ova pregrada kriva ona predstavlja fizičku prepreku za disanje, odnosno vazduh ne može tako lako da prođe kroz nos. Devijacija nosa odnosno kriva nosna pregrada može biti urođena ili može biti posledica mehaničke povrede nosa. Kada je u pitanju povreda nosa koja kao posledicu ima otežano disanje pacijent je se uglavnom seća i ima svest o tome da je disanje otežano zbog povrede. Kada je u pitanju urođena devijacija nosa pacijent uglavnom u ranijem životnom dobu nema većih problema, međutim sa godinama počinju da se javljaju problem pri disanju.

Kako rešiti problem devijacije nosa?

Jedino rešenje za devijaciju nosa (krivu nosnu pregradu) predstavlja njena operacija jer lekovi daju samo trenutne rezultate ali ne rešavaju uzrok problema.

Operacija krive nosne pregrade se uglavnom izbegava do 18. godine života, jer sam nos raste tokom našeg razvoja kao i ostatak tela. Izuzetak predstavljaju pacijenti koji su u mlađoj životnoj dobi a koji imaju velike deformitete koji im znatno otežavaju disanje. U ovakvim slučajevima, kada je operacija izvršena kod dece, kasnije sa rastom nosa može doći do ponovne deformacije nosne pregrade i do ponovnog otežanog disanja, kada je operaciju potrebno ponoviti u starijem životnom dobu. Kada se jednom uradi operacija krive nosne pregrade u starijem životnom dobu sama deformacija se ne može vratiti.

Priprema za operaciju

Pre operacije je potrebno uraditi preoperativnu pripremu koja obuhvata:

  1. Pregled interniste sa EKG-om
  2. Laboratoriju
  3. Bris grla i nosa
  4. RTG pluća

Potrebno je da internista na osnovu pregleda i urađene laboratorije i dijagnostike da zaključak/saglasnost da za pacijenta nema kontraindikacija za opštu anesteziju i da se može operisati.Važno je napomenuti da lekar prilikom pregleda pacijenta može tražiti dodatne laboratorijske analize ili dodatne preglede kako bi sa sigurnošću utvrdio zdravstveno stanje pacijenta.

Preoperativnu pripremu možete uraditi kod nas ili kod svog izabranog lekara. Ukoliko preoperativna priprema nije urađena u našoj ustanovi morate nam pre termina operacije javiti da je pacijent dobio potvrdu da se može operisati i na dan operacije nam dostaviti sve laboratorijske nalaze kao i nalaz lekara na uvid.

NAPOMENA: Rezultati laboratorije i zaključak interniste ne smeju biti stariji od 7 dana od zakazanog termina operacije.

Kakav je postoperativni tok?

Nakon operacije krive nosne pregrade pacijent ostaje u bolnici 24h. U nosu u toku prvih 48h pacijent ima tampone koji u sebi imaju ugrađene cevčice koje omogućavaju delimično disanje i preko samih tampona.

Dva dana posle operacije pacijent dolazi na kontrolu i na vađenje tampona. Posle ove kontrole pacijent dolazi na još nekoliko kontrola na kojima se vrši toaleta nosa, ali može normalno da funkcioniše.

Kod operacije krive nosne pregrade u periodu od dve nedelje nakon operacije nos može biti diskretno otečen ali nema podliva koji su vidljivi na licu tako da najveću smetnju za normalno funkcionisanje pacijenta zapravo predstavljaju tamponi u nosu.

Savetuje se izostanak iz kolektiva/sa posla i fizičke aktivnosti u trajanju od 10-14 dana.

 

 

Sadržaj na našem sajtu je opšte informativnog karaktera i ne predstavlja zamenu za savet i pregled lekara. Ukoliko planirate primenu informacija dobijenih na našem sajtu potrebno je prethodno posavetovati se sa lekarom.

Cena operacije

(obuhvata sve troškove osim preoperativne pripreme)

Cena
Operacija krive nosne pregrade - septoplastica 120,000.00 RSD
Septoplastika (septum) - Prim dr Ugrinović Aleksandar 200,000.00 RSD
Septoplastika sa nosnim školjkama - Prim dr Ugrinović Aleksandar 250,000.00 RSD
Septoplastika (kriva nosna pregerada) + elektrokoagulacija nosnih školjki 140,000.00 RSD