Medijalna cista vrata

Medijalna cista je urođena malformacija koja nastaje zbog poremećaja u involuciji tireoglosnog kanala. Medijalne ciste se manifestuju kao cistični tumefakt u medijalnoj liniji vrata, iznad ili ispod hioidne kosti. Promena se pomera pri gutanju.


O operaciji

Medijalna cista je urođena malformacija koja nastaje zbog poremećaja u involuciji tireoglosnog kanala. Medijalne ciste se manifestuju kao cistični tumefakt u medijalnoj liniji vrata, iznad ili ispod hioidne kosti. Promena se pomera pri gutanju. Cista se manifestuje kao ovalan, gladak, fluktuantan tumefakt u središnjoj liniji vrata, koji se može povremeno inflamirati. Može biti praćena bolnim ili otežanim gutanjem. Dijagnoza se postavlja na osnovu anamneze, kliničke slike, ORL i ultrazvučnog pregleda.

Medijalne ciste se leče hirurški, ekcizijom kanala i resekcijom dela hioidne kosti kroz koju kanal prolazi. Sama operacija nije previše komplikovana. Radi se u opštoj anesteziji, traje oko sat vremena. Zajedno sa cistom odstranjuje se deo podjezične, hioidne kosti koja je i polazište same ciste, pa je to i garancija da se neće ponovo stvoriti.

Priprema za operaciju – ukoliko se radi u opštoj anesteziji

Pre operacije je potrebno uraditi preoperativnu pripremu koja obuhvata:

  1. Pregled pedijatra/interniste (u zavisnosti od uzrasta pacijenta)
  2. Laboratoriju
  3. RTG pluća (za odrasle pacijente)

Potrebno je da pedijatar/internista na osnovu pregleda i urađene laboratorije i dijagnostike da zaključak/saglasnost da za pacijenta nema kontraindikacija za opštu anesteziju i da se može operisati. Važno je napomenuti da lekar prilikom pregleda pacijenta može tražiti dodatne laboratorijske analize ili dodatne preglede kako bi sa sigurnošću utvrdio zdravstveno stanje pacijenta.

Preoperativnu pripremu možete uraditi kod nas ili kod svog izabranog lekara. Ukoliko preoperativna priprema nije urađena u našoj ustanovi morate nam pre termina operacije javiti da je pacijent dobio potvrdu da se može operisati i na dan operacije nam dostaviti sve laboratorijske nalaze kao i nalaz lekara na uvid.

NAPOMENA: Rezultati laboratorije i zaključak pedijatra/interniste ne smeju biti stariji od 7 dana od zakazanog termina operacije.

Postoperativni tok

Pacijent ostaje na bolničkom lečenju jedan dan. Rana se previja svaki drugi dan. Obično je potrebno da se tokom operacije postavi dren koji se ukloni nakon 3-4 dana. Konci se uklanjaju sedmog postoperativnog dana. Nekoliko dana nakon operacije gutanje je blago bolno i otežano.

Ordiniraju se antibiotici širokog spektra i analgetici.

Nakon uklanjanja konaca, ostaje mali ožiljak u središnjoj liniji vrata, koji se tretira kremama za ožiljke i obično je teško primetan.

 

 

Sadržaj na našem sajtu je opšte informativnog karaktera i ne predstavlja zamenu za savet i pregled lekara. Ukoliko planirate primenu informacija dobijenih na našem sajtu potrebno je prethodno posavetovati se sa lekarom.

Cena operacije

(obuhvata sve troškove osim preoperativne pripreme)

Cena
Operacija medijalne ciste 150,000.00 RSD