Laringomikroskopija (LMS)

Laringomikroskopija je pregled grkljana (larynxa), pri kom se po potrebi vrši uklanjanje promena a izvodi se u opštoj anesteziji sa endoskopom.


Šta je laringoskopija?

Laringoskopija je postupak pregleda grkljana (larynxa) pomoću endoskopskopa, cevastog instrumenta koji može biti krut ili savitljivi (fleksibilni) a koji na svom donjem kraju ima svetlo i kameru. Ovaj vid pregleda se radi u situacijama kada nam skener ili magnetna rezonanca nisu dovoljno precizni i kada je disajni put potrebno pregledati direktno. Specifični endoskop koji se koristi za gledanje grkljana i glasnih žica naziva se laringoskop.

Kada je potrebno da se uradi laringoskopija?

Laringoskopijom se utvrđuje postojanje problema (promene) u grkljanu. Sva stanja koja dovode do promena u kvalitetu i jačini glasa kao što je na primer promuklost, moraju biti dijagnostikovana nekom vrstom laringoskopije.

Postoje različite vrste laringoskopije

Indirektna laringoskopija: izvodi se u ordinaciji kao deo rutinskog ORL pregleda uz pomoć laringealnog ogledala. Relativno se dobro podnosi, može Vam izazvati nadražaj na povraćanje koji je kratkog trajanja (reflex gađenja), a nastaje zbog toga što se ogledalce postavlja blizu zadnjeg zida ždrela što Vaše telo doživljava kao nadražaj. Kod jako izraženih refleksa gađenja može se pomoći lokalnim anestetikom. Ovo je efikasan i brz pregled kojim ponekad nije moguće videti sve potrebne detalje za postavljanje dijagnoze, ali nas može dobro usmeriti.

Fleksibilna nazofaringolaringoskopija: Izvodi se takođe u ORL ordinaciji uz pomoć tankog fleksibilnog endoskopa opremljenog kamerom. Endoskop se uvodi kroz Vaš nosni hodnik koji je prethodno pripremljen lokalnim anestetikom. Ukoliko postoji hvataljka može se uzimati i biopsija. Ovakav preciznije pokazuje stanje disajnih organa.

Suspenziona laringoskopija se naziva još i laringomikroskopija. To je pregled koji se obavlja u opštoj anesteziji pomoću krutog endoskopa koji se zove laringoskop. Laringoskop se nakon plasiranja fiksira za grudni koš pacijenta, a potom se prikači na operativni mikroskop koji daje još precizniju, mikroskopsu sliku struktruka, a ruke hirurga su slobodne za rad.

Kada se radi laringomikroskopija?

Laringomikroskopija je posebno korisna u uslovima u kojima je potrebno izvršiti procenu zahvaćenosti glasnica nekom promenom ili je potrebno lečenje glasnica ili neposrednog okolnog disajnog puta. Problemi koji uključuju glasnice rezultiraju različitim stepenom promuklosti, disajnim ili govornim poremećajima, a laringoskopija se obično koristi za procenu ovih simptoma, odnosno za utvrđivanje šta stoji iza ovakvih simpotma.

Laringomikroskopija omogućava hirurgu da detaljno pregleda grkljan. Ovo je od vitalnog značaja jer vrlo male promene na glasnicama mogu proizvesti velike promene u glasu neke osobe.

Laringomikroskopija se radi u svrhu dijagnostike, biopsije i/ili potpunog odstranjivanja promena na grkljanu, kao i radi uklanjanja stranih tela.

Promene na glasnim žicama koje daju promuklost nazivamo lezijama, a najčešće su:

  • Papilomi glasnica,
  • Polipi glasnica i drugi benigni izraštaj
  • Juvenilni papilomi (višestruki izrastaji na strukturama grkljana)
  • Leukoplakija (belo zadebljanje na glasnicama)
  • Karcinomi grkljana

Priprema za laringomikroskopiju

Pre operacije je potrebno uraditi preoperativnu pripremu koja obuhvata:

  • Pregled interniste sa EKG-om
  • Laboratoriju
  • Bris grla i bris nosa
  • RTG pluća

Potrebno je da internista na osnovu pregleda i urađene laboratorije i dijagnostike da zaključak/saglasnost da za pacijenta nema kontraindikacija za opštu anesteziju i da se može operisati. Važno je napomenuti da lekar prilikom pregleda pacijenta može tražiti dodatne laboratorijske analize ili dodatne preglede kako bi sa sigurnošću utvrdio zdravstveno stanje pacijenta.

Preoperativnu pripremu možete uraditi kod nas. Ukoliko preoperativna priprema nije urađena u našoj ustanovi morate nam pre termina operacije javiti da je pacijent dobio potvrdu da se može operisati i dostaviti nam sve laboratorijske nalaze kao i nalaz lekara na uvid.

NAPOMENA: Rezultati laboratorije i zaključak interniste ne smeju biti stariji od 7 dana od zakazanog termina operacije.

Kakav je postoperativni tok?

Neposredni oporavak posle buđenja iz anestezije je obično nakon 2 sata, a obično nije neophodan boravak u bolnici duži od par sati.

Prvih sedam dana nakon intervencije treba što manje pričati i bez povišenog tona. To tkivima omogućava brže zarastanje. U zavisnosti od vrste intervencije može biti potrebno i da potpuno ćutite. Promuklost može da potraje i tri nedelje posle intervencije i vremenom će se smanjivati kako tkiva zarastaju. Važno je da izbegavate kašalj i pročišćavanje grla jer su to dve najštetnije stvari za proces zarastanja.

Trebali biste biti u mogućnosti da se vratite na posao nakon nekoliko dana. Redovno vežbanje trebalo bi da poboljša vaše dugoročno zdravlje. Pre nego što započnete sa vežbanjem, pitajte svog lekara za savet.

 

 

Sadržaj na našem sajtu je opšte informativnog karaktera i ne predstavlja zamenu za savet i pregled lekara. Ukoliko planirate primenu informacija dobijenih na našem sajtu potrebno je prethodno posavetovati se sa lekarom.

Cena operacije

(obuhvata sve troškove osim preoperativne pripreme i patohistologije)

Cena
Laringomikroskopija (LMS) 110,000.00 RSD
Laringomikroskopija (LMS) - Prim dr Ugrinović Aleksandar 130,000.00 RSD