Hipertenzija

Hipertenzija predstavlja povišeni krvi pritisak.


Hipertenzija (povišen krvni pritisak) je najrasprostranjenija nezarazna bolest. Od nje boluje jedna trećina odraslog stanovništva, od čega jedna polovina i ne zna da ima hipertenziju (HTA), dok je druga polovina svesna svoje bolesti i leči se, mada po statistici polovina lečenih ne uzima adekvatnu dozu leka.

Za početak lečenja neophodna je promena načina života, odnosno životnih navika. Pre svega potrebna je redukcija telesne težine koja će se postići pridržavanjem higijenskog - dijetetskog režima ishrane, ishrana mora biti neslana i nemasna, sa zastupljenim povrćem i voćem. Preporučuje se prestanak pušenja i konzumiranja većih doza kafe i alkohola. Pored izmena navika u ishrani kod hipertenzije takođe je neophodno uvesti više fizičke aktivnosti, preporučljivo je svaki dan 30 minuta brzog hodanja. Kod nekih pacijenata ovakve promene mogu regulisati vrednosti krvnog pritiska. Kod drugih pacijenata koji i pored ovakvih promena imaju povišene vrednosti krvnog pritiska neophodna je terapija. Ovakva terapija je obavezna, svakodnevna i dugoročna. Terapija se uzima isključivo u dogovoru sa ordinirajućim lekarom.

Posledica hipertenzije su komplikacije na krvnim sudovima mozga, oka, bubrega, srca, ekstremiteta... Sve ove kompikacije su ono što se sprečava redovnim uzimanjem terapije. Cilj lečenja hipertenzije je da se pacijentu produži životni vek s obzirom da nelečena hipertenzija skraćuje život za oko 10 godina.

U našoj zemlji svest pacijenata o neophodnosti lečenja hipertenzije je na niskom nivou. Veliki problem je u tome što određeni pacijenti ni ne znaju da imaju hipertenziju jer nemaju nikakve tegobe, baš iz tih razloga su preventivni pregledi bitni kako bi se problem ukoliko postoji na vreme lečio. Jedan deo pacijenata nije ni svestan da su određene tegobe koje imaju zapravo simptomi hipertenzije, kao što su potiljačne glavobolje, mučnina, nesigurnost u hodu, težina u grudima, brzo zamaranje... Takođe, pojedini pacijenti i pored tegoba i znanja da imaju hipertenziju ne uzimaju prepisanu terapiju, niti menjaju loše navike kao što su neodgovarajuća ishrana i minimalna fizička aktivnost.

Pored esencijalne hipertnzije gde se ne zna tačan uzrok i koja je najčešći oblik hipertenzije (u 95% slučajeva) postoje i drugi oblici hipertenzije kao što je sekundarna hipertenzija koja je posledica bubrežnih, endokrinoloških ili neuroloških bolesti, kao i posledica uzimanja nekih lekova, zatim plućna hipertenzija koja se javlja i kod mladih ljudi i leči se u posebnim kliničko-bolničkim uslovima, arterijska hipertenzija, portalna hipertenzija…Pored ovoga postoje i rezistentne hipertenzije kod kojih terapija ne daje efekte i kod kojih je potrebno bolničko ispitivanje i timski pristup lečenju. Maligne hipertenzije su stanja koja vitalno ugrožavaju pacijenta i posledica su težih bolesti drugih organa kao što su na primer bubrezi. Iako se hipertenzija kao oboljenje više povezuje u narodu za oboljenje starije populacije na žalost hipertenzija se može javiti i kod dece.

Hipertenzija je ozbiljna bolest koju nažalost većina pacijenata neozbiljno shvata jer njene posledice nisu trenutne, ona postepeno utiče na različite delove našeg organizma i ukoliko se ne leči dovodi u rizik od moždanog udara (šloga), srčanog infarkta, popuštanja bubrežne funkcije kao i mnogih drugih bolesti.

 

Sadržaj na našem sajtu je opšte informativnog karaktera i ne predstavlja zamenu za savet i pregled lekara. Ukoliko planirate primenu informacija dobijenih na našem sajtu potrebno je prethodno posavetovati se sa lekarom.

Cene pregleda

Cena
Pregled specijaliste 4,600.00 RSD
Pregled specijaliste konsultanta 6,000.00 RSD
Pregled profesora 8,000.00 RSD
Kardiološki komplet - odrasli 8,500.00 RSD
Kardiološki komplet kod dece 9,500.00 RSD