Hipertenzija

Hipertenzija predstavlja povišeni krvi pritisak. Postoji nekoliko stadijuma hipertenzije i u zavisnosti od toga se prepisuje terapija


14 FEB 2020
Hipertenzija

Za početak neophodna je promena načina života, pridržavanje higijenskog - dijetetskog režima, neslana i nemasna ishrana. Neophodno je uvesti više kretanja, preporučljivo je svaki dan 30 minuta brzog hodanja. Kod nekih pacijenata ovakve promene mogu regulisati vrednosti krvnog pritiska. Kod drugih pacijenata koji i pored ovakvih promena imaju povišene vrednosti krvnog pritiska neophodna je terapija. Ovakva terapija je obavezna, svakodnevna i dugoročna. Terapija se uzima isključivo u dogovoru sa ordinirajućim lekarom.

U našoj zemlji svest pacijenata o neophodnosti lečenja hipertenzije je na niskom nivou. I pored tegoba i znanja da imaju hipertenziju pojedini pacijenti ne uzimaju prepisanu terapiju, niti menjaju loše navike kao što su neodgovarajuća ishrana i minimalna fizička aktivnost

Hipertenzija se leči kako bi se sprečile komplikacije na srcu, bubrezima, ekstremitetima kao i očima.

Ukoliko smatrate da imate povećan krvni pritisak javite se svom lekaru.