Akutna diareja kod dece


Diareja je simptom koji se opisuje bilo kao prevelik broj stolica ili kao stolice smanjene gustine ili povećanog volumena, a obično su te promene kombinovane. To je pojava prekomernog gubitka vode i elektrolita stolicom: količina stolice koja je veća od 15g/kg na dan u odojčadi i veća od 200g na dan kod dece starije od tri godine označava se kao patološka.

U nerazvijenim zemljama sveta akutni infektivni prolivi su jedan od najvažnijih uzroka oboljevanja i smrtnosti pedijatrijske populacije.

Najčešći prouzrokovači su:

  • bakterije(salmonellae,shigellae,camphylobacter jejuni,jersinia enterocolitica,clostridiae)
  • virusi(rotavirusi, adenovirusi,enterovirusi)
  • gljivice(candida)
  • paraziti(lambia,entamoeba histolytica,trichiuris ).

Kod proliva, kao simptoma, je prvo važno isključiti infekcije van digestivnog trakta kao što su respiratorne infekcije, meningitis ili urinarna infekcija. Jako je važno i isključiti akutni hirurški abdomen.

Lečenje akutnog infektivnog proliva:

  • sprečiti pojavu dehidracije, odnosno suzbiti dehidraciju, ako se već razvila
  • što pre osigurati pun unos hrane i time sprečiti gladovanje
  • odojčadima na majčinom mleku se ne prekida dojenje samo u retkim slučajevima se antimikrobnim lekovima, koji sprečavaju infektivni proliv.

Lečenje se zasniva na nadoknadi tečnosti i elektrolita, probioticima i na upotrebi adsorbenasa. Oralna rehidracija kod dece sa akutnim gastroenteritisom, je izuzetno važna jer teška dehidracija može da se iskomplikuje, uključujući i smrtni ishod kod dece iz rizičnih grupa (prevremeno rođena deca, beba sa pridruženim bolestima, imunokompromitovani pacijenti).

Najbolja je najpirodnija nadoknada tečnosti - oralna rehidracija. Nekada roditelji insistiraju na intravenskoj nadoknadi, ali umereno teška dehidracija se isto dobro koriguje oralnim putem. Sve ovo važi i za decu koja povraćaju.

U apotekama postoje rehidracione smeše i laka i umerena dehidracija mogu na taj način da se koriguju. Ukoliko je dehidracija teška, takvo dete mora da se uputi u sekundarnu i tercijarnu ustanovu, radi neodložne intravenske rehidracije. Najvažniji princip oralne rehidracione terapije je postepena nadoknada tečnosti i elektrolita - često po malo. Tečnost treba davati na 5-10 minuta, a ako deca odbijaju obrok, dovoljna je oralna rehidracija.

Malom detetu do 2. godine starosti, bi trebalo dati rehidracione smeše - 10ml/kg telesne težine, između 2. i 10. godine treba dati 100-200 ml, nakon svake tečne stolice, iznad 10. godina starosti - 200ml nakon svake tečne stolice. Za odojčad važi pravilo da se nastavi sa dojenjem, jer je oporavak brži.

Hronični proliv je proliv koji traje duže od 2 nedelje i može biti simptom mnogih bolesti - abdominalnih, ekstrabdominalnih i generlizovanih. Ukoliko je u pitanju hronična diareja potrebno je obratiti se lekaru radi daljeg ispitivanja.

 

 

Sadržaj na našem sajtu je opšte informativnog karaktera i ne predstavlja zamenu za savet i pregled lekara. Ukoliko planirate primenu informacija dobijenih na našem sajtu potrebno je prethodno posavetovati se sa lekarom.

Cena pregleda

Cena
Pregled specijaliste pedijatra 4,600.00 RSD