Uho, grlo i nos011 / 30 18 333
Pedijatrija011 / 26 04 934
Interno011 / 26 04 111

Administracija

Dragana Jovanović - Žutić

Rođena 1951. u Frankfurtu na Majni. Diplomirala na Filološkom fakultetu - Odsek za engleski jezik i književnost, Univerziteta u Beogradu. Radila prvo u biblioteci (3,5 godina), zatim kao usmeni - konsekutivni prevodilac (10 godina) pa potom kao profesor engleskog jezika (10 godina). Sve vreme je u svoje slobodno vreme radila i kao prevodilac. Godine 2001. potpuno napušta svoju struku pošto odlučuje da organizuje otvaranje, a potom vodi prvobitno ordinaciju Dr Žutić a potom Specijalnu bolnicu Dr Žutić. Od samog početka je postavila sebi za cilj da ima stručan, zadovoljan, vredan i kompaktan kolektiv koji će moći pacijentima da pruži zdravstvene usluge po visokim standardima i po meri čoveka.

Ksenija Žutić - Vidaković

Rođena je 1984. godine u Beogradu. Na Fakultetu Organizacionih Nauka Univerziteta u Beogradu završila je menadžment, a na zadnjoj godini studija je završila modul "Menadžment u zdravstvu". Diplomirala je na temu "Marketing u zdravstvu". Po završetku fakulteta 2008. godine počinje sa radom u "Specijalnoj bolnici Dr Žutić" gde se kao deo menadžmenta priključuje Jovanović - Žutić Dragani. Od 2009. godine, po otvaranju internističke i pedijatrijske ordinacije preuzima vođenje ovih odeljenja.

Medicinske sestre

Savić Gordana - glavna sestra ORL bolnice

Rođena je 1963. u Beogradu. Srednju medicinsku školu - pedijatrijski smer završila je u Beogradu, kao i Višu medicinsku školu - pedijatrijski smer. Radila je na "Dečjoj klinici u Tiršovoj" (odeljenja: kardiologija, nefrologija, hematologija, neonatus, pulmologija i alergologija, neurologija, pedijatrijska intenzivna nega - 8 godina, hirurški šok - 2 godine). U patronaži je na Dečijoj klinici radila 8 meseci. U privatnoj poliklinici "Bel Medic" radila je dve godine, sve do 2003. Tada se priključuje kolektivu Dr Žutić, gde radi već 8 godina.

Šešlić Gordana - glavna sestra pedijatrijske i internističe ordinacije

Srednju školu sam završila 1982. godine u Beogradu. Iste godine sam počela da radim u Zavodu za hitna interna oboljenja (prva koronarna jedinica u Srbiji) gde sam radila do 1988. godine. Tada prelazim na internistički prijem Urgentnog Centra Srbije gde radim narednih 12. godina. Godine 2000. počinjem da radim kao glavna sestra u privatnom Domu Zdravlja Dr Ristić. Kolektivu Dr Žutić se priključujem 2005. godine.

Stanković Snežana

Srednju školu sam završila 1994. godine u Ljubljani. Iste godine sam počela da radim u Kliničkom centru Ljubljana na intenzivnoj terapiji kardiovaskularne hirurgije, gde sam radila do 2002. godine. Tada se selim za Beograd i počinjem sa radom u privatnom Domu Zdravlja Dr Ristić gde ostajem do januara 2011. Kolektivu Dr Žutić se priključujem 2011. godine u februaru.

Kovačević Snežana

Srednju školu sam završila 1992. godine u Zvorniku. Iste godine sam počela da radim u Domu Zdravlja Ljubovija na službi opšte medicine, gde ostajem do 1993. godine. Sledeće radno mesto mi je bilo Institut za Onkologiju i Radiologiju Srbije. Na odeljenju intenzivne nege sam provela 10 godina. Posle toga prelazim u privatnu kardiološku ordiciju gde sam radila godinu dana, a naredne četiri godine radim u privatnom Domu Zdravlja Dr Ristić. Kolektivu Dr Žutić se priključujem 2007. godine.

Milošević Dragana

Srednju školu sam završila 2001. godine u Zemunu. Počela sam da radim iste godine na Institutu za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma KCS. Tamo sam provela 4 godine. Godine 2005. prelazim u privatni Dom Zdravlja Dr Ristić, gde radim naredne 4 godine. Kolektivu Dr Žutić se priključujem 2010 godine.

Glišić Snežana

Srednju medicinsku školu sam završila 1986. u Kragujevcu - opšti smer , stečeno zvanje medicinski tehničar. Godine 2005. sam pohađala seminar iz nege i terapije bolsenika sa moždanim udarom (Stroke-unit). Od 1987. do 2005. sam radila u Kliničkom Centru Srbije u Beogradu, na odeljenju Urgentne Neurologije. Od februara 2006. do decembra iste godine sam radila u domu za stare i invalidna lica Sveti Nikola u Mladenovcu kao glavna sestra. Godine 2006. počinjem sa radom u Specijalnoj očnoj bolnici Sveti Vid, gde ostajem do 2009. Kolektivu Dr Žutić se priključujem 2009. godine.

Biljana Jokić

Srednju školu sam završila 2001 u Zemunu. Počela sam da radim iste godine na Odeljenju hirurgije u Kliničko bolničkom centru Dr Dragiša Mišović. Nakon par meseci rada upisujem se na Višu medicinsku školu - smer za fizioterapeute, koju završavam 2010. Tokom studiranja radim kao volonter na VMA i u Domu Zdravlja medicina rada. Godine 2006. se zapošljavam u privatnom Domu Zdravlja Dr Ristić gde radim naredne 4 godine. Kolektivu Dr Žutić se priključujem 2010 godine.

Bogdanović Slobodanka

Bogdanović Slobodanka rođena je 20.10.1968. godine. Srednju medicinsku školu je završila na Zvezdari. Pripravnički staž je obavila na Institutu za onkologiju, na odeljenju za hemoterapiju, a nakon toga je radila u operacionoj sali kao anestetičar. Godine 1993. odlazi da živi u Najrobi, Kenija, gde je radila kao stomatološka sestra i pomoćnik anesteziologa u ordinaciji Dr Duška Aksića. Posle Kenije seli se u Grčku i na ostrvu Mikonos ostaje da živi narednih 9 godina. Godine 2003. vraća se u Srbiju i počinje da radi u privatnoj poliklinici Bel Medic kao medicinska sestra. Iste godine postaje deo kolektiva "Dr Žutić" čiji je član već 8 godina.

Maksimović Vesna

Rođena je 1959. godine u Beogradu. Srednju medicinsku školu - pedijatrijski smer završila je u Beogradu. Radila je u Ginekološko-akušerskoj bolnici Narodni Front (boks - nega novorođenčeta) - 6 meseci. Posle prelazi u predškolsku ustanovu "Heroj Miša" gde ostaje 6 meseci. U "Domu Zdravlja Dr Sima Milošević" u Sremčici radila je 15 godina (pedijatrija - patronaža-školsko), a potom u Domu Zdravlja "Dr Sima Milošević" - Banovo Brdo (pedijatrija - školsko). Nakon ovoga 6 godina radi u privatnom domu zdravlja "Dr Ristić". Već 5 godina je član kolektiva Dr Žutić.

Guberinić Slavica

Srednju školu sam završila 1984. godine u Beogradu. Iste godine sam počela da radim u KBC Dr Dragiša Mišović na internom odeljenju gde sam radila do 2002. godine. Tada prelazim da radim u privatni Dom Zdravlja Dr Ristić gde ostajem do 2005. godine. Uporedo honorarno radim i u privatnoj klinici za estetsku hirurgiju. Godine 2005. počinjem da radim u Specijalnoj ginekološkoj bolnici Jevremova. Kolektivu Dr Žutić se priključujem 2010. godine.