Uho, grlo i nos 011 / 30 18 333
Pedijatrija 011 / 26 04 934
Interno 011 / 26 04 111

Pedijatrija Dr Žutić

* Pregled specijaliste - pedijatra
(Dr B. Nestorović, Dr Lj. Leković, Dr P. Veljković, Dr A. Marjanović)
3.700,00 dinara
* Porodični pedijatrijski pregled (zajednički dolazak dvoje ili više dece)
(Dr B. Nestorović, Dr Lj. Leković, Dr P. Veljković, Dr A. Marjanović)
2.900,00 dinara
(po osobi)
* Kontrolni pregled specijaliste pedijatra
(Dr B. Nestorović, Dr Lj. Leković, Dr P. Veljković, Dr A. Marjanović)
2.300,00 dinara
Konsultantski specijalistički pregled - neonatologa
Dr Sci Med Ignjatović Miograd NS
5.000,00 dinara
Kontrolni pregled - neonatologa
Dr Sci Med Ignjatović Miograd NS
3.500,00 dinara
Konsultantski specijalistički pregled - dečijeg fizijatra 4.300,00 dinara
Konsultantski specijalistički pregled - dečijeg nefrologa 4.300,00 dinara
Konsultantski specijalistički pregled - dečijeg kardiologa 4.300,00 dinara
* Kardiološki komplet kod dece
(pregled + ultrazvuk srca + EKG)
8.200,00 dinara
Konsultantski specijalistički pregled - dečijeg ortopeda 4.300,00 dinara
Konsultantski specijalistički pregled - dečijeg endokrinologa 4.300,00 dinara
Konsultantski specijalistički pregled - dečijeg pulmologa-alergologa 4.300,00 dinara
Konsultantski specijalistički pregled - logopeda 4.300,00 dinara
Logopedski tretman 30 min 2.700,00 dinara
Logopedski tretman 45 min 3.200,00 dinara
Logopedski tretman profesora 5.000,00 dinara
Pregled somatopeda 5.000,00 dinara
Kontrolni pregled konsultanta specijaliste
(do 15 dana posle prvog pregleda)
3.300,00 dinara
* Porodični pregled konsultanta specijaliste 3.800,00 dinara
(po osobi)
Pregled specijaliste sa titulom profesora 5.000,00 dinara
* Porodični pregled konsultanta profesora 4.500,00 dinara
(po osobi)
Kontrolni pregled konsultanta profesora
(do 15 dana posle prvog pregleda)
3.500,00 dinara
Pregled zdravog deteta 1.500,00 dinara
Pregled psihologa deteta uzrasta do IV razreda osnovne škole
(Pregled + potrebna testiranja u trajanju od 1h)
4.800,00 dinara
Pregled psihologa deteta uzrasta od IV razreda osnovne škole
(adolescenata)
(Pregled + potrebna testiranja u trajanju od 1h 30min)
6.000,00 dinara
Savetovanje sa psihologom (deca i adolescenti)
(Razgovor sa psihologom bez testiranja u trajanju od 45min)
3.000,00 dinara
* Komplet kod beba
(pregled pedijatra sa ultrazvukom kukova - Dr Nestorović Branka, Dr Ljiljana Leković)
5.800,00 dinara
Kućna poseta (Novi Beograd) 6.000,00 dinara
Kućna poseta (ostali delovi grada) 8.000,00 dinara
Kućna poseta (prigradska naselja) 10.000,00 dinara
Davanje i.m. injekcije 500,00 dinara
Davanje longacepha 1 gr i.m. 1.200,00 dinara
Davanje longacepha 2 gr i.m. 1.700,00 dinara
Davanje longacepha (pacijent donosi lek) 700,00 dinara
Previjanje rane - malo 600,00 dinara
Previjanje rane - srednje 1.200,00 dinara
Previjanje rane - veliko 1.800,00 dinara
Inhalacija 700,00 dinara
Inhalacija Pulmicort 1.000,00 dinara
Spirometrija 1.500,00 dinara
Kožne probe na inhalacione alargene 2.400,00 dinara
Kožne probe na nutritivne alergene 2.400,00 dinara
Obrada pupka 1.000,00 dinara
Infuzija kod dece 2.500,00 dinara
Infuzija kod dece u trajanju duže od 1h 3.500,00 dinara
EKG kod dece 500,00 dinara
Ultrazvuk kukova (Dr B. Nestorović, Dr Lj. Leković) 3.700,00 dinara
Ultrazvuk kukova konsultanta specijaliste ili profesora 4.300,00 dinara
Ultrazvuk abdomena kod dece 4.300,00 dinara
Ultrazvuk CNS-a 5.000,00 dinara
Pregled + UZ (kod istog lekara) 6.500,00 dinara
Pulsna oksimetrija 300,00 dinara
Klizma 2.000,00 dinara
KOD NAS MOŽETE OBAVITI SVE POTREBNE LABORATORIJSKE ANALIZE
* - CENE VAŽE ZA PLAĆANJE GOTOVINOM ILI KARTICOM

Interno Dr Žutić

* Pregled specijaliste
(stalno zaposleni lekar)
3.700,00 dinara
* Kontrolni pregled specijaliste
(stalno zaposleni lekar)
2.300,00 dinara
* Porodični pregled (zajednički dolazak dve ili više osoba)
(stalno zaposleni lekar)
2.900,00 dinara
(po osobi)
* Internistički pregled sa EKG-om utorkom i četvrtkom prepodne
(stalno zaposleni lekar)
2.300,00 dinara
Konsultantski specijalistički pregled - kardiolog 4.300,00 dinara
* Kardiološki komplet
(pregled + ultrazvuk + EKG)
7.200,00 dinara
Konsultantski specijalistički pregled - endokrinolog 4.300,00 dinara
Konsultantski specijalistički pregled - gastroenterolog 4.300,00 dinara
Konsultantski specijalistički pregled - pulmolog/alergolog 4.300,00 dinara
Konsultantski specijalistički pregled - reumatolog
(prof Dr Ljudmila Stojanović)
5.000,00 dinara
Konsultantski specijalistički pregled - hematolog 4.300,00 dinara
Konsultantski specijalistički pregled - nefrolog 4.300,00 dinara
EKG 500,00 dinara
Kontrolni pregled konsultanta specijaliste
(do 15 dana posle prvog pregleda)
3.300,00 dinara
* Porodični pregled konsultanta specijaliste 3.800,00 dinara
(po osobi)
Pregled + UZ (kod istog lekara) 6.500,00 dinara
Pregled specijaliste sa titulom profesora 5.000,00 dinara
Kontrolni pregled specijaliste sa titulom profesora 3.500,00 dinara
* Porodični pregled konsultanta profesora 4.500,00 dinara
(po osobi)
Pregled + UZ štitne žlezde (stalno zaposleni endokrinolog) 5.000,00 dinara
Pregled specijaliste endokrinologa - Prof Dr Šumarac-Dumanović Mirjana 5.500,00 dinara
Pregled + UZ - Prof Dr Šumarac-Dumanović Mirjana 7.300,00 dinara
Kućna poseta (Novi Beograd i Zemun) - Dr Lj. Vračarić 6.000,00 dinara
Kućna poseta (ostali delovi grada) - Dr Lj. Vračarić 8.000,00 dinara
Kućna poseta (prigradska naselja) - Dr Lj. Vračarić 10.000,00 dinara
Davanje i.m. injekcije 500,00 dinara
Davanje i.v. injekcije 800,00 dinara
Previjanje rane - malo 600,00 dinara
Previjanje rane - veliko 1.800,00 dinara
Davanje longacepha 1 gr i.m. 1.200,00 dinara
Davanje longacepha 2 gr i.m. 1.700,00 dinara
Davanje longacepha (pacijent donosi lek) 700,00 dinara
Inhalacija 700,00 dinara
Spirometrija 1.500,00 dinara
Kožne probe na inhalacione alargene 2.400,00 dinara
Kožne probe na nutritivne alergene 2.400,00 dinara
Infuzija 2.000,00 dinara
Infuzija u trajanju duže od 1h 3.000,00 dinara
Ultrazvuk abdomena 4.300,00 dinara
Ultrazvuk štitne žlezde 4.300,00 dinara
Pregled specijaliste sa ultrazvukom
(ne važi za ultrazvuk srca - pogledati cenu kardiološkog kompleta)
6.500,00 dinara
Ultrazvuk srca 4.500,00 dinara
Infiltrirajuci diprofos 1.600,00 dinara
Intraartikularna injekcija 1.600,00 dinara
HOLTER TA (24h) 4.500,00 dinara
HOLTER EKG-a (24h) 5.500,00 dinara
Pulsna oksimetrija 300,00 dinara
Punkcija štitne žlezde 5.000,00 dinara
Gastroskopija u lokalnoj anesteziji 10.500,00 dinara
Gastroskopija u opštoj anesteziji 15.500,00 dinara
Kolonoskopija 15.000,00 dinara
Kolonoskopija u opštoj anesteziji 20.000,00 dinara
Patohistologija uzorka 3.000,00 dinara
Sistematski pregled
(pregled interniste + EKG + spirometrija
+ osnovna laboratorija)
6.500,00 dinara
Prošireni sistematski pregled
(pregled interniste + ultrazvuk abdomena + EKG
+ spirometrija + osnovna laboratorija)
9.500,00 dinara
Pregled pred vakcinaciju Vaxigrip sa uslugom davanja
(pacijent sam donosi vakcinu)
1.000,00 dinara
KOD NAS MOŽETE OBAVITI SVE POTREBNE LABORATORIJSKE ANALIZE
* - CENE VAŽE ZA PLACANJE GOTOVINOM ILI KARTICOM

Uho, grlo i nos Dr Žutić - pregledi

ORL pregled 3.700,00 dinara
Kontrolni pregled 2.300,00 dinara
Porodični ORL pregled (kada na pregled dolazi dve ili više osoba) 2.900,00 dinara
(po osobi)
Pregled sa audiometrijom 4.600,00 dinara
Kontrolni pregled sa audiometrijom 3.500,00 dinara
Vestibulometrija (kalorijski test) sa pregledom 6.700,00 dinara
Kontrolni pregled posle intervencije 0,00 dinara
Pregled sa Timpanometrijom 3.700,00 dinara
Audiometrija 2.500,00 dinara
Davanje i.m. injekcije 500,00 dinara
Davanje i.v. injekcije 800,00 dinara
Previjanje rane - malo 600,00 dinara
Previjanje rane - veliko 1.800,00 dinara
Davanje longacepha 1 gr i.m. 1.200,00 dinara
Davanje longacepha 2 gr i.m. 1.700,00 dinara
Inhalacija 700,00 dinara
Alergološka ispitivanja na inhalacione alergene 2.400,00 dinara
Kućne posete (Novi Beograd) 6.000,00 dinara
Kuće posete (ostali delovi grada) 8.000,00 dinara
Kućne posete (prigradska naselja) 10.000,00 dinara
Kućne posete - pregled sa audiometrijom i timpanometrijom 10.000,00 dinara
Bris za laboratoriju (gljivice i bakterije) 450,00 dinara
Zaustavljanje krvarenja - prednja tamponada 4.500,00 dinara
Zaustavljanje krvarenja - zadnja tamponada 6.300,00 dinara
Presecanje frenuluma u lokalnoj anesteziji 7.000,00 dinara
Histopatologija (po uzorku) 3.000,00 dinara
Endoskopija nosa i epifarinksa sa ORL pregledom 7.000,00 dinara
Fleksibilna nazofaringolaringoskopija sa ORL pregledom 7.000,00 dinara
Pretzovanje 1.500,00 dinara
ORL pregled pod operacionim mikroskopom 6.500,00 dinara
Infuzija kod dece 2.500,00 dinara
Infuzija kod dece duže od 1h 3.500,00 dinara
Infuzija kod odraslih 2.000,00 dinara
Infuzija kod odraslih duže od 1h 3.000,00 dinara
Inhalacija pulmicort 1.000,00 dinara
Malo previjanje 600,00 dinara
Srednje previjanje 1.200,00 dinara
Veliko previjanje 1.800,00 dinara
Davanje injekcije longacepha (pacijent donosi lek) 700,00 dinara
Šivenje rana (cena zavisi od broja šavova i lokacije) 9.000,00 - 14.000,00 dinara
Uklanjanje promena na koži i nespecifične intervencije određuje se cena prilikom pregleda
KOD NAS MOŽETE OBAVITI SVE POTREBNE LABORATORIJSKE ANALIZE

Uho, grlo i nos Dr Žutić - operacije

SVE INTERVENCIJE SE RADE U OPŠTOJ ANESTEZIJI UKOLIKO NIJE DRUGAČIJE NAZNAČENO
Treći krajnik 44.000,00* dinara
Operacija krajnika (deca i odrasli) 78.000,00* dinara
Sva tri krajnika sa ugradnjom ventilacionih cevčica 85.000,00* dinara
Treći krajnik i ugradnja ventilacionih cevčica 66.000,00* dinara
Operacija krive nosne pregrade 98.000,00* dinara
Operacija polipa u nosu 98.000,00* dinara
Klempave uši 107.000,00* dinara
Klempave uši (lokalna anestezija) 94.000,00* dinara
Skidanje polipa sa glasnica (LMS) 78.000,00* dinara
Repozicija nosa 65.000,00* dinara
Sinusoskopija 33.000,00* dinara
Mucotomia 33.000,00* dinara
Detubacija 44.000,00* dinara
Medijalna cista 98.000,00* dinara
Stapedectomia (bez proteze) 130.000,00* dinara
Timpanoplastica 130.000,00* dinara
Timpanoplastica i mastoidectomia 195.000,00* dinara
Palatoplastica + septoplastica 156.000,00* dinara
Rhinoplastica plastična operacija nosa 195.000,00* dinara
Rhinoseptoplastica plastična operacija nosa sa korekcijom krive nosne pregrade 260.000,00* - 325.000,00* dinara
KOD NAS MOŽETE OBAVITI SVE POTREBNE LABORATORIJSKE ANALIZE
* Ova cena obuhvata pored operacije, i bolnički dan, sve terapije u toku boravka u bolnici i sve predviđene kontrole u sklopu operacije.

Načini plaćanja

VISA MasterCard Maestro AmEx DinaCard
PLAĆANJE NA RATE KREDITNIM KARTICAMA BANCA INTESA
VREDNOSTMOGUĆ BROJ RATA
do 15.000,00 din/
15.000,00 din - 30.000,00 dindo 4 rate
30.000,00 din - 50.000,00 dindo 8 rata
preko 50.000,00 dindo 12 rata

KOD NAS MOŽETE KORISTITI ZDRAVSTVENA OSIGURANJA:

Global Benefits Group (GBG)
UNIQA
DDOR
Generali
Cigna
Wiener Stadtische
Triglav
Dunav osiguranje
Milenijum osiguranje